czytanie

Korepetycje z polskiego w Internecie

Dzieci w szkole, nauka
Autor: www.flickr.com
Źródło: www.flickr.com
Jednym z najbardziej znaczących przedmiotów, wykładanych w polskich placówkach oświatowych jest język ojczysty. Jest jednocześnie przedmiotem, na który poświęca się bardzo dużo godzin lekcyjnych, tak samo jak przykładowo na matematykę. W początkowych etapach edukacji język polski umożliwia pogłębianie i doskonalenie nabytych zdolności czytania i pisania. Bardzo duży nacisk położony jest wówczas na ortografię i nauczanie gramatyki języka polskiego.
Syndicate content