Masz pomysł na własną działalność? Skorzystaj z dotacji UE


Dzieje chrześcijaństwa / piątek, Maj 3rd, 2019
Cenisz sobie własną niezależność, możliwość realizowania swoich pomysłów i marzeń? Posiadasz oryginalny pomysł na własną firmę?

Postaw na własny interes. Zwłaszcza, że osoby noszące się z tym zamiarem, liczyć na pomoc w postaci wkładu pieniężnego. Urzędy pracy zapewniają dofinansowania i kredyty na rozpoczęcie działalności.

Business

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Fundusze unijne na działalność gospodarczą to droga z przeznaczeniem dla tych, którzy chcieliby założyć działalność gospodarczą lub zadbać o rozwój już istniejącego biznesu, lecz nie mają na ten cel wystarczająco dużo własnych funduszy. Przy finansowym wsparciu ze źródeł zewnętrznych o wiele łatwiej jest urzeczywistnić przedsiębiorcom swój plan. Korzystanie z pomocy oferowanej przez fundusze (pozyskiwanie funduszy unijnych) unijne bez wątpienia bardzo pozytywnie wpływa na rozwój firmy a także poprawę jej konkurencyjności.

Samo przyznanie dotacji nie zwalnia nas jednak od wypełniania obowiązków wymaganych przez instytucję dofinansowującą. Najważniejszy z nich, to obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod rygorem obowiązku dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Z inicjatywą dla przedsiębiorców, wychodzą także firmy leasingowe. Dodatkowo, w przypadku leasingu możemy skorzystać z dotacji unijnych.

Jakie środki trwałe można wziąć w leasing, w ramach oferty z dotacjami UE?

* maszyny oraz specjalistyczne urządzenia,
* linie produkcyjne i technologiczne,
* maszyny budowlane,
* samochody o różnym przeznaczeniu od aut dla przedstawicieli handlowych po limuzyny dla zarządów,
* lokale spółdzielcze będące odrębną własnością.

W ramach umowy, leasingobiorca angażuje jedynie niewielki wkład własny i ustala takie raty miesięczne, by pokrywać je z przewidywanych przychodów z leasingowanego przedmiotu.

To bardzo ważna strona (http://swiat-sprzatania.pl/pl/c/Dozowniki-do-recznikow/79) analizująca podnoszone w niniejszym tekście tematy, zatem kliknij tu, żeby też ją przeczytać.

Dzięki leasingowi można wykorzystać działanie tzw. dźwigni finansowej, albowiem dzięki pożyczeniu części kapitału na sfinansowanie swych potrzeb, nabędziemy np. nie jedną maszynę, lecz dwie i w związku z tym uzyskać większe zyski ze swojej działalności.