Co jak długi okres czasu powinny być przeprowadzane kontrole placu zabaw?


Dzieje chrześcijaństwa / środa, 10 października, 2018
Wszyscy wiemy, że dzieci uwielbiają się bawić, jednak muszą to robić w bardzo bezpiecznych warunkach. Z tego też powodu wszystkie place zabaw muszą być tak urządzone, aby nie stwarzały jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.
Żeby to zapewniać, takie miejsca jak wymienione place zabaw, skateparki czy też siłownie plenerowe muszą być cyklicznie kontrolowane odnośnie stanu zużycia.

Tęczowa flaga

Autor: hr.icio
Źródło: www.flickr.com

Jan Paweł II

Źródło: http://grafik.rp.pl
Ewentualne usterki mogłyby przecież doprowadzić do bardzo dużego niebezpieczeństwa. Ich powodem mogą być działania warunków atmosferycznych lub skutki wandalizmu. Wykonywana cyklicznie kontrola placu zabaw posiada za zadanie sprawdzenie stanu zużycia wszystkich znajdujących się na placu zabaw urządzeń pod względem ich przydatności do dalszego używania. W wypadku placu zabaw wykonuje się regularną kontrolę codziennie albo co parę dni. Co miesiąc albo najwyżej 3 miesiące wykonuje się kontrolę funkcjonalną, NATOmiast kontrola główna wykonywana jest co roku.
Kontrole są wymagane przez prawo w świetle standardu PN-EN 1176-72009, która wskazuje, że wszystkie czynności dokonywane w czasie badania były udokumentowane. Powinny być też przeprowadzane przez personel, który ma odpowiednie kompetencje. Ponadto zaleca się, żeby posiadacz placu zabaw sporządził właściwy plan kontroli. Trzeba mieć w pamięci, że brak takich kontroli może być źródłem istotnych wypadków na terenie tego typu obiektów. Na posiadaczu placu zabaw ciąży zatem przymus dokonywania cyklicznych kontroli oraz ew. przeprowadzanie stosownych napraw.

Funkcjonuje kilka rodzajów tego typu kontroli placów zabaw. Różnią się one częstotliwością oraz poziomem szczegółowości ich wykonywania. Bez względu na to najważniejsze jest bezpieczeństwo wszystkich dzieci.