Jakie wykształcenie musi zdobyć perfekcyjny opiekun osób starszych?


Teologia / środa, 10 października, 2018
Profesja opiekuna osób starszych w praktyce jest niezwykle zajmująca i odpowiedzialna. Osoba troszcząca się o osoby w podeszłym wieku ma za zadanie zabiegać nie tylko o stan ich zdrowia, lecz również pomagać im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów może być różny. Wszystko zależy rzecz jasna od stanu zdrowia oraz kondycji osób starszych, jak również miejsca pracy.

Zawodowy opiekun osoby starszej przede wszystkim pomaga seniorowi utrzymać higienę osobistą,

szkoła

Autor: HWUPetroleum
Źródło: http://www.flickr.com

przyjmować regularne posiłki lub dawkować leki. W przypadku osób chorych czy niepełnosprawnych wielokrotnie niezbędne jest również wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków lub codzienna rehabilitacja. Niezwykle ważne jest także, aby opiekun monitorował stan zdrowia podopiecznego. Do jego zadań należy zwłaszcza regularna kontrola stanu zdrowia seniora.

Zadaniem opiekuna jest nierzadko również wsparcie w zachowaniu porządku w mieszkaniu oraz w wykonywaniu typowych zajęć domowych, takich jak chociażby gotowanie albo wykonywanie zakupów. Może oprócz tego zajmować się on załatwianiem różnorodnych spraw poza domem, np. zakupem lekarstw czy opłacaniem rachunków. Bardzo często opiekun organizuje także czas wolny osobie starszej. Bardzo istotne jest, żeby opiekun po prostu starał się umożliwić starszej osobie rozwój psychofizyczny i wspierał ją w usamodzielnieniu się.

W profesji opiekuna najważniejsza jest jednak w szczególności empatia i właściwe podejście do podopiecznego. Nie mniej jednak, warto zabiegać także o

szkoła

Autor: Kaplan International
Źródło: http://www.flickr.com

właściwą edukację. Jeżeli chcesz być profesjonalnym opiekunem osób starszych, masz szansę wybrać studium policealne we Wrocławiu, jakie zapewniają naukę w tym kierunku. Dzięki odpowiedniej szkole policealnej lub też kursom zawodowym masz szansę zyskać konieczną wiedzę dotyczącą podstawowej opieki medycznej, a także pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osoby planujące pracować w zawodzie opiekuna osób starszych mogą zyskać zatrudnienie w bardzo wielu miejscach. W głównej mierze są to domy opieki społecznej, placówki opieki paliatywnej, domy samopomocy itp. Mogą być także wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób prywatnych. Bardzo dużo opiekunów medycznych poszukuje przy tym swojej pracy nie tylko w kraju, lecz również za granicą.