Hollywood

Co to jest tzw. 10 Muza, za co jest odpowiedzialna oraz kiedy się zjawiła?

kobiety na zakupach
Źródło: travelalberta.com
Czy pamiętasz, że w antycznej Grecji czczono 9 Muz - patronek różnorodnych sztuk, jednak aktualnie kino oraz dzieła kinematografii uznaje się za sztukę na równi z jakimi sztukami jak przykładowo teatr? To przeto już od ponad stu lat mawia się o tzw. dziesięciu Muzach.


Aktualnie teoretycznie wszelki, kto posiada smartfon często zrobił chociaż niedługi filmik obrazujący przykładowo wygłupiające się dzieciaki lub zobaczony na pewnej eskapadzie pejzaż.
Syndicate content