Tylko-Jezus.pl Na początku BÓG!
Kopiowanie i rozpowszechnianie wszystkich tekstów na stronie dozwolone, a nawet wskazane,
zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”

31 paź, 2009

1 LISTOPADA. Święto Zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych. Halloween.

Zamieszczony przez: Romek w: Wieści z róznych stron!|Zwiedzenia

Święto Zmarłych. Inaczej też Dzień Wszystkich Świętych lub Święto Wszystkich Świętych. Halloween.

Wszystkich Świętych,  Dzień Zaduszny.

Większość ludzi obecnie świętujących  Dzień Wszystkich Świętych lub inaczej Halloween uważa, że to jedynie „dobra zabawa”. Prawda jest jednak taka, że biorąc w niej udział lub pozwalając na to swoim dzieciom, kultywują prastare pogańskie obrzędy łączące w sobie demoniczne praktyki, co nazwane jest w Piśmie Świętym bałwochwalstwem.
Czy nikt praktykujący to niby chrześcijańskie święto, nie wpadł na prosty pomysł, by zobaczyć co mówi na ten temat sam Pan Bóg przez Słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego.

Po pierwsze. Bóg zabrania jakichkolwiek praktyk wywoływania duchów, wszelkich prób nawiązywania kontaktu z nimi:


Księga Powtórzonego prawa; 18r, 10-14w. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;
11. nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych.
12. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.
13. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu.
14. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.
(Biblia Tysiąclecia)

Po drugie; Dusze zmarłych są na zawsze oddzielone od żywych ludzi i tylko Bóg ma prawo ingerować w ich duchowy świat:


Księga Izajasza. 26r. 14w, Umarli nie ożyją, duchy zmarłych nie wstaną z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś, i zatarłeś wszelką pamięć o nich.
Ewangelia Łuk. 7r, 14-15w, I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię: Wstań, i podniósł się zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce.
Ewangelia Łuk. 16r, 26w. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić.

Po trzecie; Po śmierci człowieka nikt na ziemi nie zmieni już położenia umarłego.

List Ap. Pawła do Hebrajczyków . 9r, 27w, A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
(BW)
Psalm. 49r, 8-10w, Przecież brata żadnym sposobem nic wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu,
9. Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy,
10. By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu.
(BW)

Kazn. 11:3
3. Gdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię; a czy drzewo pada na południe, czy na północ, tam leży, gdzie pada.
(BW)

Po czwarte; Nowo-narodzone dzieci Boże albo inaczej ewangeliczni chrześcijanie nie są i nie powinni być nawet zainteresowani bałwochwalczymi i okultystycznymi praktykami.

Księga Jeremiasza. 10r, 2-5w, Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, Które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić.
Na koniec tak refleksja. Co nie znaczy, aby zaniedbywać czystości i porządku wokół grobów naszych najbliższych.


1 LISTOPADA. Nigdzie takie święto nie znajduje swojego opisu w Bożym słowie.
Ale popatrzmy co na to święto wskazuje współczesny świat.
W IX stuleciu Kościół rzymskokatolicki (w osobie papieża Grzegorza IV w 834 r. n.e.) ustalił 1 listopada Dniem Wszystkich Świętych. Postanowiono, co roku tego dnia, czcić wszystkich świętych, którzy nie posiadali własnego święta. Poprzez ustanowienie w dniu 1 listopada pobożnej ceremonii, ówcześni liderzy kościelni mieli nadzieję zastąpić nią ciągle praktykowane czary i pogańskie rytuały. Święto nazwano All Hallows E’en (ang. Wieczór Wszystkich Świętych), w skrócie Halloween.

Kościoły: katolicki, episkopalny i luterański, obchodzą do dziś święto zmarłych 1 listopada jako Dzień Wszystkich Świętych. Kościół katolicki ponadto 2 listopada obchodzi Dzień Zaduszny, zapoczątkowany w 988 r. n.e. przez piątego opata klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja) i wkrótce przejęty przez wszystkie klasztory Benedyktynów, a od XIII wieku uznany za powszechne święto katolickie.

Tradycja Wszystkich świętych albo Święto zmarłych ma swój początek w starym celtyckim święcie \”Samhain\”. Samhain (śmierć ciała) oznaczał dla naszych przodków początek nowego roku. Jeśli dziwi, że początek roku zaczynał się 1 listopada, należy sobie uświadomić, że Celtowie byli rolnikami i dla nich żniwa zaczynały się sianiem ozimin, czyli obdarowaniem zaczątkiem życia gleby śpiących jeszcze pól.
Ponadto wszyscy obchodzą to święto dokładnie lub mniej więcej w tym samym dniu, w którym według sprawozdania Mojżeszowego rozpoczął się potop, tzn. siedemnastego dnia drugiego miesiąca- miesiąca odpowiadającego w przybliżeniu naszemu listopadowi (p3kJ. Garnier, Londyn 1904, s. 4). Tak więc w rzeczywistości początek temu świętu dało składanie hołdu ludziom, którzy za dni 1\’-roego zginęli w kataklizmie potopu.
W Kościele Katolickim jest to jeden z najważniejszych obrzędów w roku. W tym dniu wszyscy katolicy są zobligowani do uczestniczenia w mszy.
Drugi listopada jest to dzień poświęcony zmarłym, których w tym dniu szczególnie się wspomina.
Są to dni, które skłaniają ludzi żyjących do duchowego kontaktu z innymi, czy to z żyjącymi czy ze zmarłymi. Nie kwiat, czy wieniec, które są ważne, ale usposobienie duchowe pomagają nam dobrze przeżyć te dni. Czynności zewnętrzne mają jedynie charakter pomocniczy, Można być bowiem, w tych dniach, bardzo blisko zmarłej osoby, której doczesne szczątki spoczywają gdzieś daleko, wiele kilometrów od nas i wiele lat temu to nastąpiło.

Na Słowacji w zaduszkową noc zostawiano na stole chleb lub inne potrawy. Ludzie chcieli w ten sposób uczcić zmarłych, którzy mieli w tym czasie przychodzić do domu. Nasi przodkowie dekorowali grób matami i zapalali świeczki. Kto nie mógł iść na cmentarz, zapalał w domu dla każdego zmarłego z rodziny po jednej świeczce.

Brytyjczycy wrzucają do ogniska kamienie, warzywa, orzechy by odgonić złe duchy. Ludzie robili też zagłębienia w rzepie i dyni i wstawiali świece by odgonić złe duchy z domu.
W noc zaduszną, aż do świtu, na cmentarzach, rozstajach i w obejściach, rozniecano ogniska, których zadaniem było wskazywanie drogi błąkającym się duszom. Popularne było również palenie ognisk na mogiłach samobójców i ludzi zmarłych tragicznie, którzy zwykle byli grzebani za murem cmentarnym. Chrust na te ogniska składano w ciągu całego roku (ten, kto przechodził obok, kładł obok grobu gałązkę i w ten sposób tworzył się stos do spalenia w noc zaduszną). Wierzono, że ogień palony na grobach samobójców ma moc oczyszczającą umarłych, daje również ochronę żywym przed złymi mocami, które mogły być obecne w takich miejscach.

Nauka Kościoła katolickiego nałożyła się na te wierzenia, nakazywano modlić się za zmarłych, bo modły i ofiary składane kapłanom w ich intencji miały skracać cierpienie dusz przebywających w czyśćcu i zapewniać im wieczny spokój. Zgodnie z tym nauczaniem, zmarli po odbyciu oczyszczającej pokuty mogli orędować za żywymi w ich ziemskim życiu i w godzinie śmierci.

Meksykańskie obrzędy ku czci zmarłych trwają dłużej niż w Polsce i mają zupełnie inny charakter.
Tradycyjnie ceremonie odbywają się w trzech miejscach – w domu, w kościele (Meksykanie są katolikami) i na cmentarzu. Na mniej więcej dwa tygodnie przed świętami pojawiają się w sprzedaży szkieleciki, trupie czaszki, maski śmierci i upiorów. Kupowane do konsumpcji, dekoracji i na prezenty, wytwarzane są z cukru, czekolady, ciasta, gumy do żucia, gipsu, plastiku, drewna. Mają napisy: „Już wkrótce”, „Czy mnie poznajesz?”, „Oczekuję cię”, „Przytul mnie”" Przyjemnego wypoczynku” itp. Większe sklepy i centra handlowe przygotowują cmentarne wystawy (trumny, demony, trupy).
27 i 28 października w domach rozpoczyna się wielkie sprzątanie – w najbliższych dniach, przybędą bowiem na ziemię dusze zmarłych. Należy je przywitać nie tylko z szacunkiem, ale i radością.

Dusze najpierw odwiedzają domy bliskich; do ich wizyty trzeba specjalnie się przygotować.
W pokoju lub na patio 31 października wznosi się tzw. ofiarę, przeznaczoną dla dusz zmarłych krewnych. Zazwyczaj jest to odpowiednio zaadaptowany ołtarzyk domowy, zwany ołtarzem ofiarnym lub ofiarą\”. Na ścianie pokoju zawieszane są obrazki świętych, a pod nimi ustawiany stół przykryty obrusem, na którym umieszcza się wiele różnych przedmiotów – lichtarze ze świecami, kadzielnice z copal (kadzidło z żywicy sosny ocote), figurki świętych i aniołków, wazony i słoiki z kwiatami oraz inne ozdoby. Po udekorowaniu ołtarzyka domownicy ustawiają na stole naczynia z potrawami, a na kwietnym łuku zawieszają owoce i słodycze – pokarm dla dusz, które po przebyciu długiej drogi z zaświatów będą bardzo głodne. Są niewidzialne i żywią się tym, czego nie widać – woniami i fluidami czekających na nie potraw. .
Zgodnie z wierzeniami, na ziemię najpierw przybywają dusze zmarłych dzieci, zwane aniołkami\”.
Oznajmia to bicie kościelnych dzwonów 31 października o godzinie 20. Ofiara\” dla nich musi być przygotowana wcześniej. Na stole Meksykanie stawiają więc to, co lubią dzieci, a więc słodkie napoje, jak czekolada czy przypominające nasz budyń atole, mleko, ugotowane kolby kukurydzy i wiele innych potraw Aniołki\” odchodzą z domów następnego dnia, zwykle w południe, co również oznajmiają kościelne dzwony. Zbliża się czas przybycia dusz dorosłych, należy więc zmienić ofiarę\”. Teraz ustawia się na stole to, co oni lubili. Pozostają owoce, chleb umarłych\”, czaszki z cukru i inne słodycze oraz napoje gazowane, bo w nich także gustują dorośli. Dostawia się natomiast popularnego w całym Meksyku indyka lub kurczaka w pikantnym sosie czekoladowym mole, a także tortillas i tamales, wypełnione ostro przyprawionymi farszami, czy specjalnie przygotowaną wieprzowinę.
Na koniec zapala się kadzidło i każdemu ze zmarłych jedną dużą świecę. Ud y rodzina pragnie w szczególny sposób uczcić pamięć jakiejś osoby, wtedy – podobnie jak w wypadku dzieci – stawia jej fotografię, a w pobliżu ołtarzyka zawiesza rzeczy należące do zmarłego, głównie odzież; najczęściej przez niego używaną, czasami nową. Tak przygotowany ołtarz czeka na przybycie dusz; wszystko pozostanie na swoim miejscu do 3 listopada, kiedy nastąpi kolejny etap ceremonii – wymiana ofiar\” .
Najbardziej widowiskowa część świąt odbywa się 2 listopada na cmentarzu, zwykle po północy lub po godzinie 2, ale w wielu rejonach Meksyku ludzie przychodzą tam dopiero o świcie. Na cmentarzach tłoczno jest przez cały dzień. Wszyscy czyszczą groby i ozdabiają je kwiatami. Z płatków i koszyczków kwiatowych układają kolorowe obrazy – przeważa symbolika katolicka, głównym motywem jest krzyż, nie brak też serc i aniołków.
Pobyt na cmentarzu to nie tylko wspominanie tych, co odeszli, oraz spotkanie z krewnymi i znajomymi. Meksykanie wierzą, że to także okazja do ponownego, bliskiego kontaktu ze zmarłymi. Rozmawiają z nimi: czasami również śpiewają ich ulubione piosenki. Wieczorem wszyscy ponownie przybywają na cmentarz i zapalają świece. Zbliża się czas odejścia dusz zmarłych – blask migoczących świec i zniczy oświetla im drogę powrotną. W nocy cmentarz powoli pustoszeje.
Następnego dnia od rana zaczynają się przygotowania do wymiany ofiar\”. Z ołtarzyka zbiera się jedzenie oraz napoje – część przeznaczana jest dla członków najbliższej rodziny, reszta zostanie podarowana dalszym krewnym i powinowatym. Ci w zamian również przekazują jedzenie, aby jak mówią- krewni mogli spróbować tego, co zostawili umarli. Niekiedy wymieniane dary cała bliższa i dalsza rodzina spożywa wspólnie. Ta ceremonia jest bardzo ważna dla społeczności lokalnych – oddawanie czci zmarłym utrwala więź z przeszłością, a wymiana ofiar\” pozwala na zachowanie poczucia wspólnoty w obrębie grupy.

Halloween stanowi tam jedno z najważniejszych i hucznie obchodzonych świąt, a przez władze Irlandii ustanowione jest nawet świętem państwowym.
Do dziś w Irlandii obowiązuje zasada, że po 1 listopada nie zbiera się dzikich owoców, bo mogą być zatrute. W wiejskich regionach Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii w przeddzień 1 listopada sprząta się całe mieszkanie, gasi ogień pod kuchnią, a gospodynie wykładają jedzenie i napoje, po czym wszyscy kładą się spać.
W aglomeracjach miejskich Halloween przyjął formę tradycyjnego chodzenia od domu do domu przebranych w demony, wróżki, chochliki i inne straszydła dzieci z zawołaniem: TRICK OR TREAT, które to jest hasłem do obdarowywania ich przez sąsiadów orzechami, owocami, ciastkami, cukierkami itp.

Dorośli świętują ten wieczór w formie balów przebierańców (dominują wiedźmy, nietoperze, duchy, szkielety czy potwory z dziecięcych kreskówek) i hucznych przyjęć połączonych z różnymi obrzędami okultystycznymi, np. wróżeniem (lanie wosku i ołowiu) czy wywoływaniem duchów. Modne jest również ubieranie domów w cmentarne scenerie (np. wieszanie kościotrupów na przydomowych drzewach), a obowiązkowo przed każdy dom wystawia się na całą noc dynię, wyżłobioną tak, aby imitowała czaszkę, a w jej środku umieszcza się zapaloną świeczkę lub latarenkę.
Większość ludzi obecnie świętujących Halloween uważa, że to jedynie „dobra zabawa”. Prawda jest jednak taka, że biorąc w niej udział lub pozwalając na to swoim dzieciom, kultywują prastare pogańskie obrzędy łączące w sobie demoniczne praktyki, co nazwane jest w Piśmie Świętym bałwochwalstwem.
Czy nikt praktykujący to niby chrześcijańskie święto, nie wpadł na prosty pomysł, by zobaczyć co mówi na ten temat sam Pan Bóg przez Słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego.
Po pierwsze. Bóg zabrania jakichkolwiek praktyk wywoływania duchów, wszelkich prób nawiązywania kontaktu z nimi:

Księga Powtórzonego prawa; 18r, 10-14w. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;
11. nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych.
12. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.
13. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu.
14. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.
(Biblia Tysiąclecia)
Po drugie; Dusze zmarłych są na zawsze oddzielone od żywych ludzi i tylko Bóg ma prawo ingerować w ich duchowy świat:

Księga Izajasza. 26r. 14w, Umarli nie ożyją, duchy zmarłych nie wstaną z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś, i zatarłeś wszelką pamięć o nich.
Ewangelia Łuk. 7r, 14-15w, I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię: Wstań, i podniósł się zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce.
Ewangelia Łuk. 16r, 26w. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić.
Po trzecie; Po śmierci człowieka nikt na ziemi nie zmieni już położenia umarłego.

List Ap. Pawła do Hebrajczyków . 9r, 27w, A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
(BW)
Psalm. 49r, 8-10w, Przecież brata żadnym sposobem nic wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu,
9. Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy,
10. By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu.
(BW)
Po czwarte; Nowo-narodzone dzieci Boże albo inaczej ewangeliczni chrześcijanie nie są i nie powinni być nawet zainteresowani bałwochwalczymi i okultystycznymi praktykami.

Księga Jeremiasza. 10r, 2-5w, Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, Które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić.
Na koniec tak refleksja. Co nie znaczy, aby zaniedbywać czystości i porządku wokół grobów naszych najbliższych.

2 odpowiedzi na "1 LISTOPADA. Święto Zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych. Halloween."

1 | recoleta

30. Październik 2010 o 15:39

Avatar

Z uwagą przeczytałam Pana post. Niestety, nie mogę się z Panem zgodzić. Jako znawca tematu (zajmuję się zawodowo tematem śmierci i umierania – głównie w średniowieczu, mam nawet z tego doktorat) chcę powiedzieć, że miesza Pan wiele spraw. Po pierwsze, kto powiedział, że zabawa halloweenowa, to dopuszczanie się jakiś zabronionych przez Kościół praktyk? Od lat robię taką zabawę, uczestniczą w tym moje dzieci, sąsiedzi i ich dzieci. Jest to forma integracji i miłego spędzenia czasu. Nie wywołujemy duchów, nie czcimy szatana, nie wróżymy i nie przepowiadamy przyszłości!!! Rozmawiamy przy kawie, jemy przygotowane dania, oglądamy horrory. Dzieciaki się przebierają, ganiają po domu w pelerynach i perukach. I wypraszam sobie mówienie, że kultywuję demoniczne praktyki. To że na ścianie wisi napis „Happy Halloween” nie znaczy, że jestem satanistką. Wręcz przeciwnie, następnego dnia jadę na groby bliskich, idę na mszę i modlę się za dusze zmarłych. Takie traktowanie tematu to fundamentalizm, równie szkodliwy, co satanizm. Osoby atakujące Halloween nie mają wiedzy, jako osoba, która zrobiła z tego tematu doktorat muszę Panu powiedzieć, że zarówno Halloween, jak i tzw. chodzenie po kolędzie ma te same korzenie – w prastarym kulcie przodków. To nasza tradycja, z tego wyrośliśmy, nie widzę powodów, z jakich miałabym się wyrzekać moich korzeni. A jeśli już ktoś się upiera, że to nie nasza kultura, to pragnę zauważyć, że pogańskie zwyczaje są nam geograficznie znacznie bliższe niż chrześcijańskie, pochodzące z, jakby nie było, Bliskiego Wschodu. Życzę więcej tolerancji i życzliwości wobec ludzi. Recoleta

2 | Romek

30. Październik 2010 o 19:14

Avatar

Witam Panią, dziękuję za komentarz, odpowiem krótko, prawie wszystkie religie dopuszczają wszelkie formy tolerancje do swojego religijnego życia, bo to tylko przykrywka dla tolerancji ustalonych przez samych siebie norm codziennego życia, czytaj folgowania wszelkich praktyk, dającym nam przyziemne zadowolenie siebie ale nie Boga, zaś wiara nie, bo wszystkie swoje normy chrześcijańskiego życia, nadzieje i radości, pocieszenie i inspiracje do duchowego życia czerpie ze Słowa Bożego, a nie z tradycji, (jak Pani sama pisze) pogańskich tradycji, z pogańskich korzeni. Moim korzeniem jest sam Pan Jezus Chrystus. Objawienie Jana. 22r: 16w, Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.
Wcześniej Apostoł Jan otrzymuje takie pocieszenie, Objawienie Jana 5r: 5w, A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.
Ośmielam się wstawić najcudowniejszy werset z wielu zapowiadających nadejście Mesjasza w Osobie Pana Jezusa Chrystusa z Księgi Izajasza, Izaj. 53:1-12
1. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?
2. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać.
3. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.
4. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony.
5. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.
7. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.
8. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony.
9. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach.
10. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.
11. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.
12. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.
Drugi werset tego 53 rozdziału mówi – jako korzeń z suchej ziemi, ja również na Tym Korzeniu buduje swoje życie, na tym jedynym fundamencie, jakim jest Pan Jezusa Chrystus, a mój post nie ma zamiaru nikogo obrażać, ale mam nadzieję zmusi do zastanowienia się nad tym, że takie praktyki zasmucają Boga i narażają uczestników na Jego słuszny gniew, może czas pomyśleć o swoich dzieciach, jak można Je tak narażać, chyba że są dorosłe i same podejmują tak nie rozważne decyzje.
Zachęcam do przemyślenia, a nie obrażania się, co może być bardzo cennym zyskiem, o ile podejmie się właściwe decyzje, czytaj decyzje zgodne z Bożymi normami, a takie znajduję tylko w Piśmie Świętym. 2 list Ap. Pawła do Tymoteusza 3r: 16-17w.
16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Pozdrawiam . Roman D.

Proszę jeszcze ten artykuł znaleziony w Internecie. Więc nie tylko ja protestant mam odmienne od ogółu zdanie.

Wpływowy włoski ruch katolicki Stowarzyszenie Jana XXIII przestrzegł, że obchodzone 31 października Halloween to święto pogańskie, sprzeczne z duchem chrześcijaństwa. Zaapelował do Włochów, by nie przyłączali się do Halloween, ponieważ „trzeba obalić ofensywę demonów”.

Zabierając jak co roku głos przed coraz popularniejszym we Włoszech Halloween, które – jak obliczono – będzie obchodzone przez 10 milionów ludzi w tym kraju, katolickie stowarzyszenie w wydanym komunikacie oświadczyło, że Halloween „zrodziło się jako kontynuacja kultu pogańskiego, który rozwinął się z czasem i powiązał się z praktykami ezoterycznymi i okultystycznymi”.

- Stoimy w obliczu swego rodzaju odrodzenia neopogaństwa, które jako takie jest w otwartej sprzeczności z duchem chrześcijaństwa – ocenił katolicki ruch, który zwalcza między innymi sekty. Według jego szacunków 16% osób, które zbliżyły się do ezoteryzmu, zostało zachęcone właśnie podczas obchodów Halloween.
REKLAMA
Stowarzyszenie Jana XXIII zaapelowało do młodych Włochów, aby w żadnym razie nie przyłączali się do żadnych inicjatyw związanych z tym dniem, gdyż – jak podkreśliło – „trzeba obalić ofensywę demonów”.

- Czy nasze społeczeństwo naprawdę potrzebuje tych przekazów, wychwalających grozę? – zapytał szef ruchu Giovanni Paolo Ramonda.

- W czasie, który powinniśmy dedykować świętej pamięci naszych świętych, ludzie bezmyślnie urządzają czarne bankiety, kryminalne kolacje i popołudnia dla dzieci w makabrycznych maskach – dodał katolicki działacz.

Formularz komentarza

 

Listopad 2014
P W Ś C P S N
« maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Dodaj do

Google Wykop Gwar Linkr

aktualnie OnLine

O mnie

Roman Durlak Każdy człowiek ma mniemanie o sobie takie,że wie bardzo dużo i ma wiele rad, czasami nawet dobrych dla innych, ale sam wiele razy nie ma odpowiedzi na swoje problemy. Ze mną było podobnie, do czasu gdy swoje życie powierzyłem Jezusowi Chrystusowi. Dziś wiem,że nie wiele wiem, ale mój Odkupiciel, mój Bóg, mój Pan Jezus Chrystus jest odpowiedzią na każdy ludzki problem. Ja to już wiem, ON! Pan i Bóg! ma mnie , a ja jestem Jego, Dziękuje Tobie Boże! za życie w Twoim Synu Jezusie Chrystusie.

przesłanie Davida Wilkersona

film LUTHER

Kilka zdjęć

Przydatne linki

www.kz.pl - strona KZ w Polsce

www.nowasol.kz.pl - strona KZ w Nowej Soli

www.betania.kz.pl - strona KZ Betania w
  Szczecinie

www.dobra-telewizja.pl - strona telewizji
  Chrześcijańskiej

www.ewangelista.pl - portal chrześcijański
  ewangelista.pl

www.daniel-bianka.pl - strona o bliźniakach
  Danielu i Biance Drogosz

www.alberto.pl - biblijna perspektywa na
  rzymski katolicyzm

www.betezda.org.pl - strona KZ Betezda w
  Szczecinie

www.ruinyizamki.pl - Ciekawe miejsca

wizjadlaizraela.org - Wizja dla Izraela

Polecamy domek w Międzyzdrojach